Veřejná zakázka Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy – Lokalita Lázeňský vrch

Výzva – 1 zad dok Posílení rekr. potenciálu ml Doksy Lokalita Lázeňský vrch

Příloha č. 1 krycí list – 2 zad dok Posílení rekr. potenciálu ml Doksy Lokalita Lázeňský vrch

Příloha č. 2 zákl kvalifik předpoklady – 3 zad dok Posílení rekr. potenciálu ml Doksy Lokalita Lázeňský vrch

Příloha č. 3 smlouva o dílo vzor – 4 zad dok Posílení rekr. potenciálu ml Doksy Lokalita Lázeňský vrch

Příloha č. 4 položkový rozpočet a výkaz výměr SLEPÝ – 5 zad dok Posílení rekr. potenciálu ml Doksy Lokalita Lázeňský vrch

Projektová dokumentace
Situace Běžecké trasy Lázeňský vrch
Situace Detail stopy Poval Lázeňský Vrch
Situace Detail zpřístupnění Lázeňský vrch
Situace Geodetické zaměření Lázeňský vrch
Situace Lázeňský vrch Návrh Celková
Situace pěstební opatření a rekultivace Lázeňský Vrch
Situace Řezy zpevněných ploch Lázeňský Vrch
TZ Lázeňský Vrch
VV Zpřístupnění a doplnění rekreačních aktivit SLEPÝ LÁZEŇSKÝ VRCH

Projektová dokumentace – vyhlídka
A_pruvodni_zprava
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
D_TECHNICKÁ ZPRÁVA2
SITUACE1ku200
VYHLÍDKA 3
výkaz výměr