Diabas (diabasový tuf)

Tuto horninu nelze jednoznačně pojmenovat. Diabas je označení, které má více názvů, např. dolerit. V našem případě se jedná spíše o diabasový tuf. Řadíme jí k bazickým, výlevným horninám nebo s označením tuf, ji můžeme zařadit spíše mezi vulkanosedimentární horniny.

Barva je šedozelená nebo šedohnědá, občas obsahující i hojné žilky kalcitu. Diabasové tufy byly dříve pojmenovávány i jako tzv. granulátové tufy.

Hornina vznikla za rychlého ochlazení lávy, která vytékala do vody. Při styku s vodou pěnila a trhala se na malé úlomky. Složení horniny je podobné jako u klasického diabasu a to klinopyroxen, bazický plagioklas a olivín. Navíc tato hornina obsahuje vulkanické sklo, a drobné mandličky vyplněné chloritem a karbonátovým tmelem.

Dnes tuto horninu řadíme i mezi dekorační kameny. Výskyt horniny v Libereckém kraji je vázán zejména na Ještědský hřbet, konkrétně oblast Velkého Vápenného a Vysoké u Jítravy.

Půdy se vyskytují hnědé s vysokým obsahem humusu a s příznivými sorpčními vlastnostmi.

Comments are closed.