Potřebujete palivové dříví

Potřebujete palivové dříví?

Bohužel naše porosty nemají z přírodních důvodů a dřívějšího způsobu hospodaření velké zastoupení listnatých dřevin. Proto je k prodeji ve větším množství pouze jehličnaté, převážně borové dřevo. Z důvodu lepší výhřevnosti, je optimální mít dříví uskladněné pod střechou, alespoň přes dvě letní období. Jedno léto je minimum. Výhřevnost syrového, neproschlého dřeva je max. 50%. Uvedené ceny jsou bez DPH (DPH pro palivové dřevo je 15%).

Prodej samovýrobou – možnost získat palivové dříví levně. Jedná se převážně o slabší dříví v borových probírkách v těsné blízkosti Doks, Oken, Obory, Starých Splavů. Cena se pohybuje od 100 – 190 Kč/m3 jehličnatého dřeva.

Veškeré poptávky po palivovém dřevu zajišťuje lesní pan Halama, tel.: 604 452 397

Comments are closed.