Den otevřených lesů 2024

Tisková zpráva SVOL

TZ – SVOL-Den otevřených lesů 2024

Kategorie: Informace

Srdečně Vás zveme na 2. ročník Dne otevřených lesů v Doksech dne 18.5.2024

 

 

 

Den otevřených lesů 2024

Kategorie: Informace

POZOR ZMĚNA! – Povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

Od 01. 01. 2024 bude povolenky vyřizovat správce poplatků na Městském úřadě v Doksech, kontakt: rakusanova@doksy.com, tel. 487 882 433.

Pouze v případě povolení vjezdu na pláže kontaktujte správce pláží p. Zumra,
tel. 778 415 599, zumr@doksy.com

Kategorie: Informace

Obnovení vydávání výjimek ze zákazu rozdělávání ohňů na lesních pozemcích a do 50 m od lesních pozemků do odvolání

Od 31.7.2023 Městské lesy Doksy, s.r.o. obnovují vydávání souhlasu k rozdělávání ohňů (vydaných dle § 20 odstavce 4, lesního zákona 289/1995 sb.) pro vlastníky rekreačních chat na lesních pozemcích a do 50 m od lesních pozemků do odvolání.

Kategorie: Informace

Zákaz rozdělávání ohňů a kouření v lese a do 50 m od lesa

Z důvodu intenzivního sucha a častého výskytu silných větrů Městské lesy Doksy, s.r.o. upozorňují na

Zákaz rozdělávání ohňů a kouření v lese a do 50 m od lesa

Městské lesy Doksy, s.r.o. upozorňují že dle § 20 odstavce 1 písmene k), lesního zákona 289/1995 sb. je v lese zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa a dle odstavce 2), je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Dále Městské lesy Doksy, s.r.o. pozastavují vydávání souhlasu k rozdělávání ohňů (vydaných dle § 20 odstavce 4, lesního zákona 289/1995 sb.) pro vlastníky rekreačních chat a pozastavují od 20.7.2023 platnost všech již vydaných povolení k rozdělávání ohňů na lesních pozemcích a do 50 m od lesních pozemků do odvolání.

20.7.2023
Městské lesy Doksy, s.r.o.
Tel:732 744 924
Email: lesydoksy@lesydoksy.cz

Kategorie: Informace

Mimořádná veterinární opatření – výskyt afrického moru prasat

S ohledem na potvrzený výskyt afrického moru divokých prasat na území Ralsko platí pro katastrální území Doksy (včetně Starých Splavů) následující omezení:

Kategorie: Informace

AMP – informace pro občany

Letak-AMP-obcane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMP informace

Kategorie: Informace

Městské lesy Doksy zvou na den otevřených lesů 13. května 2023

Kategorie: Informace

Rekonstruce cesty Selská rokle

Od 19.9. 2022 započneme opravovat lesní cestu v Selské rokli. Oprava potrvá přibližně do 20.10.2022.

Nejprve budeme opravovat úsek od závory k Černé rokli. Úsek od hlavní cesty k závoře budeme opravovat na konec. Při opravě tohoto úseku budeme nuceni na cca 4 – 5 dní tento úsek úplně uzavřít. Přesný termín bude stanoven podle průběhu prací. Budeme se snažit, aby byla příjezdová komunikace k Vašim nemovitostem na víkendy sjízdná. Podrobně bude informován trvale bydlící pan Mareček (poslední chata u závory).

Prosím sledujte informace na www.lesydoksy.cz

Kategorie: Informace

Posílení rekreačního potenciálu Městských lesů Doksy – lokalita Lázeňský vrch

Předmětem projektu je zatraktivnění a zvýšení rekreačních funkcí lesa v intravilánu města Doksy, části Staré Splavy. Součástí realizace je vybudování mlatových chodníků, umístění mobiliáře a zařízení k odkládání odpadků, zřízení oddychových klidových zón, sportovních prvků pro všechny věkové kategorie a dětských sportovně – herních prvků. V horní části lokality budou zřízeny vzdělávací prvky které seznámí návštěvníky lesoparku s přírodními hodnotami a zajímavostmi zdejšího kraje a zřízena vyhlídková plošina s výhledem na Máchovo jezero a jeho okolí. Lokalita je v současné době hojně navštěvována jak místního občany tak rekreanty a sportovci.

Cílem projektu je zvýšit rekreační funkci dané lokality, zvýšit atraktivitu celého prostředí lesních pozemků v intravilánu obce Doksy, části Staré Splavy. Zajistit pořádek a čistotu v lesním prostředí, zvýšit sportovně oddychový potenciál dané lokality a také zvýšit povědomí návštěvníků o přírodních krásách a hodnotách celého Máchova Kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie: Informace