Obnovení vydávání výjimek ze zákazu rozdělávání ohňů na lesních pozemcích a do 50 m od lesních pozemků do odvolání

Od 31.7.2023 Městské lesy Doksy, s.r.o. obnovují vydávání souhlasu k rozdělávání ohňů (vydaných dle § 20 odstavce 4, lesního zákona 289/1995 sb.) pro vlastníky rekreačních chat na lesních pozemcích a do 50 m od lesních pozemků do odvolání.

Kategorie: Informace

Zákaz rozdělávání ohňů a kouření v lese a do 50 m od lesa

Z důvodu intenzivního sucha a častého výskytu silných větrů Městské lesy Doksy, s.r.o. upozorňují na

Zákaz rozdělávání ohňů a kouření v lese a do 50 m od lesa

Městské lesy Doksy, s.r.o. upozorňují že dle § 20 odstavce 1 písmene k), lesního zákona 289/1995 sb. je v lese zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa a dle odstavce 2), je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Dále Městské lesy Doksy, s.r.o. pozastavují vydávání souhlasu k rozdělávání ohňů (vydaných dle § 20 odstavce 4, lesního zákona 289/1995 sb.) pro vlastníky rekreačních chat a pozastavují od 20.7.2023 platnost všech již vydaných povolení k rozdělávání ohňů na lesních pozemcích a do 50 m od lesních pozemků do odvolání.

20.7.2023
Městské lesy Doksy, s.r.o.
Tel:732 744 924
Email: lesydoksy@lesydoksy.cz

Kategorie: Informace

Mimořádná veterinární opatření – výskyt afrického moru prasat

S ohledem na potvrzený výskyt afrického moru divokých prasat na území Ralsko platí pro katastrální území Doksy (včetně Starých Splavů) následující omezení:

Kategorie: Informace

AMP – informace pro občany

Letak-AMP-obcane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMP informace

Kategorie: Informace

Městské lesy Doksy zvou na den otevřených lesů 13. května 2023

Kategorie: Informace

Rekonstruce cesty Selská rokle

Od 19.9. 2022 započneme opravovat lesní cestu v Selské rokli. Oprava potrvá přibližně do 20.10.2022.

Nejprve budeme opravovat úsek od závory k Černé rokli. Úsek od hlavní cesty k závoře budeme opravovat na konec. Při opravě tohoto úseku budeme nuceni na cca 4 – 5 dní tento úsek úplně uzavřít. Přesný termín bude stanoven podle průběhu prací. Budeme se snažit, aby byla příjezdová komunikace k Vašim nemovitostem na víkendy sjízdná. Podrobně bude informován trvale bydlící pan Mareček (poslední chata u závory).

Prosím sledujte informace na www.lesydoksy.cz

Kategorie: Informace

Posílení rekreačního potenciálu Městských lesů Doksy – lokalita Lázeňský vrch

Předmětem projektu je zatraktivnění a zvýšení rekreačních funkcí lesa v intravilánu města Doksy, části Staré Splavy. Součástí realizace je vybudování mlatových chodníků, umístění mobiliáře a zařízení k odkládání odpadků, zřízení oddychových klidových zón, sportovních prvků pro všechny věkové kategorie a dětských sportovně – herních prvků. V horní části lokality budou zřízeny vzdělávací prvky které seznámí návštěvníky lesoparku s přírodními hodnotami a zajímavostmi zdejšího kraje a zřízena vyhlídková plošina s výhledem na Máchovo jezero a jeho okolí. Lokalita je v současné době hojně navštěvována jak místního občany tak rekreanty a sportovci.

Cílem projektu je zvýšit rekreační funkci dané lokality, zvýšit atraktivitu celého prostředí lesních pozemků v intravilánu obce Doksy, části Staré Splavy. Zajistit pořádek a čistotu v lesním prostředí, zvýšit sportovně oddychový potenciál dané lokality a také zvýšit povědomí návštěvníků o přírodních krásách a hodnotách celého Máchova Kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie: Informace

Informace pro vlastníky rekreačních chat – předkupní právo

informace k předkupnímu právu

Formulář předkupní právo

Kategorie: Informace

Úřední hodiny – mimořádné provozní opatření

Od 12.10.2020 jsou úřední hodiny stanoveny na

Pondělí        08:00 – 12:00     13:00 – 15:00

Středa         08:00 – 12:00     13:00 – 15:00

Vstup do budovy je možný výhradně se zakrytým nosem a ústy, s využitím ochranných prostředků dýchacích cest jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Mimo úřední hodiny bude kancelář pro veřejnost uzavřena. Upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Pracovníky můžete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

Ing. Válek      732 744 924

Halama         604 452 397

Kuklová        731 904 636

lesydoksy@lesydoksy.cz

Datová schránka: K49mcqq

Kategorie: Informace

Revitalizace lesoparku „U nádraží“ ve Starých Splavech

Předmětem projektu je zatraktivnění a zvýšení rekreačních funkcí lesa v intravilánu města Doksy, části Staré Splavy. Součástí realizace je vybudování mlatových chodníků, běžeckých tras, umístění mobiliáře a zařízení k odkládání odpadků, zřízení oddychových klidových zón, sportovních prvků pro všechny věkové kategorie a dětských sportovně – herních prvků.

Lokalita je v současné době hojně navštěvována jak místními občany, tak rekreanty a sportovci. Ve spolupráci s OPS Máchův kraj a zájmovými sdruženími v Doksech (sportovní kluby a dobrovolní hasiči) je plánována realizace akce pro občany, zejména děti se zaměřením na pohyb a ochranu přírody v Máchově kraji a trvale udržitelném lesním hospodářství. Dále propagace formou letáků umístěných k odběru v IC Doksy a Staré Splavy v počtu 1 500 kusů celkem za rok. Jak akce, tak distribuce letáků bude zajištěna minimálně po celou dobu udržitelnosti projektu.

Projekt navazuje na koncepci Městských lesů Doksy, s.r.o. a města Doksy – Zelené cesty městem, který představuje propojení lesní a nelesní veřejné zeleně v intravilánech a okolí Starých Splavů a Doks. Revitalizací lesoparku u Nádraží, ve kterém se nachází zastavení naučné stezky čtyřlístek a navazuje na tzv. Jarmilinu stezku, bude dokončeno zatraktivnění daných lokalit a návaznost mezi nimi.                                                                                                                                                                   

Bez názvu

 

 

 

 

 

 

2004280952-a3horizontal (1)

 

 

Kategorie: Informace