Žádosti o povolení konání akce v lese

Připravili jsme pro Vás vzor žádosti o povolení konání akce v lese (sportovní akce, závody, hry apod.)

  • Žádost podávejte minimálně 14 dní před konáním akce!!
  • K žádosti připojte výřez mapy se zákresem místa konání akce.
  • K pořádání akce s počtem účastníků nad 50 osob je potřeba povolení orgánem státní správy lesů – MÚ Česká Lípa, p. Jakub Podskoč nebo CHKO Kokořínsko-Máchův kraj.

VZOR – Žádost o povolení konání akce v lese (Word)

VZOR – Žádost o povolení konání akce v lese (PDF)

Podmínky, za kterých se souhlas běžně vydává:

  1. Dodržení podmínek § 19, zákona o lesích 289/1995 Sb. (organizátoři, diváci a ostatní zúčastnění vstupují do lesa na vlastní nebezpečí)
  2. Dodržení § 20 zákona o lesích 289/1995 Sb. Zejména jde o zákaz rušení klidu a ticha, poškozování lesních stromů, keřů, půdních krytů. Dále zákaz jízdy a stání motorových vozidel, vstupování do oplocených míst, vstupování do porostů, kde se provádí těžba, manipulace a přibližování dříví, vstupování do pasek a mladých lesních porostů do výšky 8 metrů, rozdělávání ohně jak v lese, tak do 50 metrů od lesa.
  3. Po skončení akce odstranit na vlastní náklady veškeré materiály související s organizací akce a zajistit úklid odpadků, případně likvidaci ohniště.

 

 

Comments are closed.