Služby

Prodej a výkup dřeva:

Nabízíme zejména smrkové a borové surové dříví:

  • rozměry čepu a délek dle dohody s odběratelem
  • standardně vyrábíme dříví v rozměrech a kvalitě dle „Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice“
  • nabízíme prodej palivového dřeva v celých délkách

Výkup
zajistíme výkup všech dřevin, rozměrů a jakosti

Další služby:

  • nabízíme odbornou lesní správu
  • veškeré služby pro vlastníky a správce lesa všech výměr
  • výkup a prodej surového dřeva
  • těžbu a přibližování dřeva
  • pěstební práce (zalesnění, ochrana kultur, oplocení, výchova porostů apod.)

Comments are closed.