Metalydit

Zajímavá, ojedinělá hornina, která se nachází na Ještědském hřbetu, např. v okolí Noviny, se vyznačuje tence vrstevnatou strukturou.

Patří k metamorfovaným horninám, které byly původně křemitým sedimentem. Lydit je označován jako silicit nebo buližník.

Hornina je prvohorního stáří, z období kambria (570-510 mil. let). Skládá se zejména z křemene. Vzhledově je převážně černá, černošedá, výjimečně světlešedá hornina, obsahující časté bílé žilky tvořené sekundárním křemenem. Tmavé zbarvení způsobuje příměs uhlíku (grafitu), někdy se také vyskytuje okrové zabarvení části kamene, to způsobuje příměs limonitu.

Využití tato hornina nemá, ale pro svůj vzhled by měla být zařazena mezi dekorační kameny.

Půdy na metalyditech nehrají až takovou úlohu, jelikož v rámci horninového podloží se nejedná o rozsáhlá území. Přesto se zde tvoří hnědé kyselé půdy.

Comments are closed.