Posílení rekreačního potenciálu Městských lesů Doksy – lokalita Lázeňský vrch

Předmětem projektu je zatraktivnění a zvýšení rekreačních funkcí lesa v intravilánu města Doksy, části Staré Splavy. Součástí realizace je vybudování mlatových chodníků, umístění mobiliáře a zařízení k odkládání odpadků, zřízení oddychových klidových zón, sportovních prvků pro všechny věkové kategorie a dětských sportovně – herních prvků. V horní části lokality budou zřízeny vzdělávací prvky které seznámí návštěvníky lesoparku s přírodními hodnotami a zajímavostmi zdejšího kraje a zřízena vyhlídková plošina s výhledem na Máchovo jezero a jeho okolí. Lokalita je v současné době hojně navštěvována jak místního občany tak rekreanty a sportovci.

Cílem projektu je zvýšit rekreační funkci dané lokality, zvýšit atraktivitu celého prostředí lesních pozemků v intravilánu obce Doksy, části Staré Splavy. Zajistit pořádek a čistotu v lesním prostředí, zvýšit sportovně oddychový potenciál dané lokality a také zvýšit povědomí návštěvníků o přírodních krásách a hodnotách celého Máchova Kraje.