Obnovení vydávání výjimek ze zákazu rozdělávání ohňů na lesních pozemcích a do 50 m od lesních pozemků do odvolání

Od 31.7.2023 Městské lesy Doksy, s.r.o. obnovují vydávání souhlasu k rozdělávání ohňů (vydaných dle § 20 odstavce 4, lesního zákona 289/1995 sb.) pro vlastníky rekreačních chat na lesních pozemcích a do 50 m od lesních pozemků do odvolání.