POZOR ZMĚNA! – Povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

Od 01. 01. 2024 bude povolenky vyřizovat správce poplatků na Městském úřadě v Doksech, kontakt: rakusanova@doksy.com, tel. 487 882 433.

Pouze v případě povolení vjezdu na pláže kontaktujte správce pláží p. Zumra,
tel. 778 415 599, zumr@doksy.com