Informace pro vlastníky rekreačních chat – předkupní právo

informace k předkupnímu právu

Formulář předkupní právo

Kategorie: Informace

Úřední hodiny – mimořádné provozní opatření

Od 12.10.2020 jsou úřední hodiny stanoveny na

Pondělí        08:00 – 12:00     13:00 – 15:00

Středa         08:00 – 12:00     13:00 – 15:00

Vstup do budovy je možný výhradně se zakrytým nosem a ústy, s využitím ochranných prostředků dýchacích cest jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Mimo úřední hodiny bude kancelář pro veřejnost uzavřena. Upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Pracovníky můžete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

Ing. Válek      732 744 924

Halama         604 452 397

Kuklová        731 904 636

lesydoksy@lesydoksy.cz

Kategorie: Informace

Obnovení vydávání a platnosti již vydaných výjimek ze zákazu rozdělávání ohňů v lese

Městské lesy Doksy, s.r.o. obnovují vydávání výjimek ze zákazu rozdělávání ohňů (vydaných dle § 20 odstavce 4, lesního zákona 289/1995 sb.) pro vlastníky rekreačních chat a obnovují od 14.5.2020 platnost všech již vydaných povolení k rozdělávání ohňů na lesních pozemcích a do 50 m od lesních pozemků.

Bez vydání výjimky však nadále platí zákaz rozdělávání ohně v lese dle § 20 odstavce 1 písm. k), lesního zákona 289/1995 sb.!!

Městské lesy Doksy, s.r.o.
Tel: 732 744 924
Email: lesydoksy@lesydoksy.cz

Kategorie: Informace

Pozastavení vydávání a platnosti již vydaných výjimek ze zákazu rozdělávání ohňů

Z důvodu intenzivního sucha a častého výskytu silných větrů Městské lesy Doksy, s.r.o. pozastavují vydávání souhlasu k rozdělávání ohňů (vydaných dle § 20 odstavce 4, lesního zákona 289/1995 sb.) pro vlastníky rekreačních chat a pozastavují od 20.4.2020 platnost všech již vydaných povolení k rozdělávání ohňů na lesních pozemcích a do 50 m od lesních pozemků do odvolání.

Městské lesy Doksy, s.r.o.
Tel: 732 744 924
Email: lesydoksy@lesydoksy.cz

Kategorie: Informace

Do odvolání nouzového stavu za účelem snížení rizika přenosu koronaviru
je kancelář Městských lesů Doksy, s.r.o. pro osobní styk uzavřena.

V případě potřeby nás kontaktujte na emailu: lesydoksy@lesydoksy.cz nebo telefonicky:

Ing. Válek               732 744 924
L.
Halama              604 452 397
M.
Kuklová            731 904 636

Úhrady nájemného za pozemky je možné provádět pouze bankovním převodem,
na účet č. 903 693 389/0800, jako variabilní symbol uvádějte číslo chaty.

Kategorie: Informace

Veřejná zakázka Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy – Lokalita Lázeňský vrch

Výzva – 1 zad dok Posílení rekr. potenciálu ml Doksy Lokalita Lázeňský vrch

Příloha č. 1 krycí list – 2 zad dok Posílení rekr. potenciálu ml Doksy Lokalita Lázeňský vrch

Příloha č. 2 zákl kvalifik předpoklady – 3 zad dok Posílení rekr. potenciálu ml Doksy Lokalita Lázeňský vrch

Příloha č. 3 smlouva o dílo vzor – 4 zad dok Posílení rekr. potenciálu ml Doksy Lokalita Lázeňský vrch

Příloha č. 4 položkový rozpočet a výkaz výměr SLEPÝ – 5 zad dok Posílení rekr. potenciálu ml Doksy Lokalita Lázeňský vrch

Projektová dokumentace
Situace Běžecké trasy Lázeňský vrch
Situace Detail stopy Poval Lázeňský Vrch
Situace Detail zpřístupnění Lázeňský vrch
Situace Geodetické zaměření Lázeňský vrch
Situace Lázeňský vrch Návrh Celková
Situace pěstební opatření a rekultivace Lázeňský Vrch
Situace Řezy zpevněných ploch Lázeňský Vrch
TZ Lázeňský Vrch
VV Zpřístupnění a doplnění rekreačních aktivit SLEPÝ LÁZEŇSKÝ VRCH

Projektová dokumentace – vyhlídka
A_pruvodni_zprava
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
D_TECHNICKÁ ZPRÁVA2
SITUACE1ku200
VYHLÍDKA 3
výkaz výměr

Kategorie: Informace

Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy

  • Lokalita Lázeňský vrch

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Situace Běžecké trasy Lázeňský vrch
Situace Detail stopy Poval Lázeňský Vrch
Situace Detail zpřístupnění Lázeňský vrch
Situace Lázeňský vrch Návrh Celková
Situace pěstební opatření a rekultivace Lázeňský Vrch
SITUACE1ku200
TZ Lázeňský Vrch
VYHLÍDKA 3

  • Lokalita Lesopark u nádraží

Situace Běžecké tratě U Nádraží
Situace detail Filmová lavice
Situace Detail Robinzonádní hřiště
Situace Detail vstupu U Nádraží
Situace Návrh komplet U Nádraží
Situace Pěstební opatření U Nádraží
TZ Lesopark U Nádraží

Lesopark u nádraží z důvodu rozsahu a druhu prováděných prací nepodlého řízení stavebního úřadu, taktéž Lázeňský vrch. Územnímu rozhodnutí podléhá pouze stavba vyhlídky a na tuto je územní rozhodnutí vydáno a pravomocné. Na obě části byla podána žádost o dotaci, s tím že již víme, že bohužel na část Lázeňský vrch dotace nedopadla.   

Na zhotovitele proběhlo již výběrové řízení a vítěznou firmou a zhotovitelem je tedy firma Bes renova s.r.o., Doksy.

Realizace je plánována na leden – březen 2019.
Na část Lázeňský vrch budeme na jaře 2019 opětovně podávat žádost o dotaci na realizaci.

Kategorie: Informace

Revitalizace lesoparku „U nádraží“ ve Starých Splavech

Předmětem projektu je zatraktivnění a zvýšení rekreačních funkcí lesa v intravilánu města Doksy, části Staré Splavy. Součástí realizace je vybudování mlatových chodníků, běžeckých tras, umístění mobiliáře a zařízení k odkládání odpadků, zřízení oddychových klidových zón, sportovních prvků pro všechny věkové kategorie a dětských sportovně – herních prvků.

Lokalita je v současné době hojně navštěvována jak místními občany, tak rekreanty a sportovci. Ve spolupráci s OPS Máchův kraj a zájmovými sdruženími v Doksech (sportovní kluby a dobrovolní hasiči) je plánována realizace akce pro občany, zejména děti se zaměřením na pohyb a ochranu přírody v Máchově kraji a trvale udržitelném lesním hospodářství. Dále propagace formou letáků umístěných k odběru v IC Doksy a Staré Splavy v počtu 1 500 kusů celkem za rok. Jak akce, tak distribuce letáků bude zajištěna minimálně po celou dobu udržitelnosti projektu.

Projekt navazuje na koncepci Městských lesů Doksy, s.r.o. a města Doksy – Zelené cesty městem, který představuje propojení lesní a nelesní veřejné zeleně v intravilánech a okolí Starých Splavů a Doks. Revitalizací lesoparku u Nádraží, ve kterém se nachází zastavení naučné stezky čtyřlístek a navazuje na tzv. Jarmilinu stezku, bude dokončeno zatraktivnění daných lokalit a návaznost mezi nimi.                                                                                                                                                                   

Bez názvu

 

 

 

 

 

 

2004280952-a3horizontal (1)

 

 

Kategorie: Informace

Revitalizace lesoparku u nádraží ve Starých Splavech

Rádi bychom tímto informovali, že žádost o dotaci na revitalizaci lesoparku u nádraží ve Starých Splavech byla schválena. Předání pracoviště zhotoviteli bude uskutečněno začátkem září a vlastní realizace proběhne v termínu od začátku října do konce roku 2019.

Kategorie: Informace

Obnovení vydávání výjimek ze zákazu rozdělávání ohňů

Na základě zlepšující se situace ode dne 15.7.2019 Městské lesy Doksy, s.r.o. odvolávají pozastavení vydávání výjimek ze zákazu rozdělávání ohňů (vydaných dle § 20 odstavce 4, lesního zákona 289/1995 sb.) pro vlastníky rekreačních chat a rekreačních zařízení.

Již vydaná povolení k rozdělávání ohňů na lesních pozemcích a do 50 m od lesních pozemků jsou nadále v platnosti.

Městské lesy Doksy, s.r.o.
Tel: 732 744 924
Email: lesydoksy@lesydoksy.cz

Kategorie: Informace